HƠN 20.000 HỌC VIÊN CỦA CHÚNG TÔI CŨNG TỪNG GIỐNG NHƯ BẠN

NHƯNG, HỌ ĐÃ CÓ ĐƯỢC TẤM BẰNG CỬ NHÂN NHỜ VÀO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TRỰC TUYẾN E – LERNING CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN…!

HÃY LẮNG NGHE PHẢN HỒI CỦA HỌ…

MẪU VĂN BẰNG MỚI
TRÊN VĂN BẰNG ĐÃ KHÔNG CÒN GHI HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Ngày 30/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học.
Theo đó, Thông tư này quy định sinh viên tốt nghiệp giáo dục đại học sẽ được cấp văn bằng và phụ lục văn bằng, áp dụng với bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và các văn bằng trình độ tương đương.
Đặc biệt, một trong những điểm mới của Thông tư này là không ghi thông tin về hình thức đào tạo như chính quy hoặc vừa làm vừa học; học từ xa hay tự học có hướng dẫn trong nội dung chính của văn bằng như quy định cũ tại phụ lục kèm theo Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT.
TRÊN VĂN BẰNG ĐÃ KHÔNG CÒN
GHI HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LUÔN NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG
TÌM CHO BẠN CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT
ĐỂ THAY ĐỔI CUỘC SỐNG

HỌC TRỰC TUYẾN CÓ NHỮNG
LỢI THẾ NÀO?

CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA, ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LIÊN TỤC
TUYỂN SINH CÁC NGÀNH